List Prezesa
Szanowni Państwo,

mam zaszczyt przedstawić czwarty raport wpływu działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych na społeczno-gospodarczy rozwój kraju oraz środowisko naturalne. Publikacja, którą Państwu prezentujemy, stanowi podsumowanie działań naszej organizacji w 2020 roku, a zatem w okresie szczególnym, zdominowanym przez pandemię COVID-19. Jest to także czas transformacji, którą przechodzi branża elektroenergetyczna.

PSE jako jedna z pierwszych firm w Polsce powołała zespół kryzysowy, który od stycznia 2020 r. monitorował zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa i wprowadzał zmiany niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy KSE. Wśród osób zatrudnionych w spółce są dyspozytorzy. Mają oni unikalne umiejętności i wiedzę, niezbędne do zarządzania systemem. Dlatego konieczne było maksymalne zminimalizowania ryzyka zarażenie się koronawirusem przez tę grupę. Dzięki szybkiej reakcji, wdrożonym procedurom, a także odpowiedzialności i zaangażowaniu pracowników, mogliśmy zapewnić bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego i ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Nie zostały zachwiane również inne procesy i działania naszej organizacji, pomimo prowadzenia ich ─ w znacznej mierze – zdalnie. Rozpoczęliśmy wdrażanie strategii na lata 2020-2030, odpowiadającej na wyzwania zmieniającego się otoczenia oraz spójnej z wizją nowoczesnego rynku energii elektrycznej. Na świecie trwa proces transformacji energetycznej i środowiskowej. Rozwijane są rozproszone, prosumenckie jednostki wytwórcze, nastawione na samowystarczalność energetyczną społeczności. Jednocześnie Komisja Europejska i Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki propagują koncepcję zintegrowanych, hurtowych rynków elektroenergetycznych dla całej Europy. Nie wiadomo, w którym kierunku ostatecznie podąży rozwój rynku. Pewna jest natomiast dalsza, coraz głębsza digitalizacja i cyfryzacja, obejmująca niemal wszystkie obszary elektroenergetyki. Dlatego też skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego, rozwoju usług Operatora Informacji Rynku Energii oraz usług uodparniających system elektroenergetyczny na stany zagrożenia i awarie. Systematycznie pracujemy nad modelem świadczenia usług dodanych do usługi przesyłania, które będą podnosiły standard bezpieczeństwa i jakość dostaw energii elektrycznej. Te zagadnienia stanowią fundament strategii naszej organizacji i znajdują swoje odzwierciedlenie w kluczowych inicjatywach PSE.

Aktywnie uczestniczymy w przygotowaniu nowych rozwiązań, między innymi poprzez opracowywanie i wdrażanie ujednoliconych mechanizmów rynkowych oraz produktów wymaganych regulacjami europejskimi. Wdrożyliśmy przejściowy mechanizm jednolitego łączenia rynków dnia następnego na granicach synchronicznych Polski, a 17 czerwca 2021 roku nastąpiło włączenie polskich granic synchronicznych do mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia następnego w ramach projektu Interim Market Coupling (ICP). Wdrożenie ICP umożliwiło połączenie wszystkich krajów UE w ramach jednolitego rynku dnia następnego.

1 stycznia 2021 r. wdrożyliśmy I etap reformy rynku bilansującego. Na gruncie krajowym zbiegło się to z pełnym uruchomieniem rynku mocy, co wymagało dostosowania zarówno procesów planowania koordynacyjnego i prowadzenia ruchu KSE, jak również wspierających ich realizację systemów informatycznych.

Priorytetem PSE jest zapewnienie bezpiecznej, niezawodnej i ekonomicznej pracy systemu obecnie i w przyszłości. Od początku 2020 roku przeprowadziliśmy szereg procesów pozwalających na zawarcie i realizację umów mocowych. Doskonalimy również model realizacji inwestycji pozwalający na skuteczne prowadzenie zadań inwestycyjnych i racjonalizację kosztów. W 2020 roku nakłady na inwestycje infrastrukturalne wyniosły 1,1 mld zł, a do końca 2030 roku planujemy przeznaczyć na ten cel łącznie 14,2 mld zł.

Bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym, liczona przy wykorzystaniu modelu przepływów międzygałęziowych Wassily’a Leontiefa, wyniosła 2,78 mld zł. Łączna wartość dodana wygenerowana przez nas w krajowej gospodarce to 6,58 mld zł. Działalność PSE przyczyniła się do utrzymania w Polsce 17,9 tys. miejsc pracy. Odprowadziliśmy 996,13 mln zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Od czterech lat mierzymy ślad węglowy naszej organizacji. W ostatnim roku, badanym według metody location-based, odnotowaliśmy redukcję emisji o 19 proc. w stosunku do roku 2017, gdy wyliczyliśmy emisje po raz pierwszy. Z kolei redukcja liczona według metody market-based wyniosła 26 proc. w stosunku do roku bazowego. Dobre wyniki są w dużym stopniu zasługą ograniczenia strat energii elektrycznej w czasie przesyłania, osiągniętego dzięki inwestycjom w nową infrastrukturę oraz modernizacji starych urządzeń.

Wszystkie inwestycje w rozwój sieci przesyłowej realizujemy w sposób pozwalający na minimalizację kluczowych zagrożeń dla przyrody oraz uniknięcie ryzyka utraty różnorodności biologicznej. Dbamy o to już na etapie planowania trasy linii i lokalizacji stacji elektroenergetycznych. Od lat, również w codziennej działalności, realizujemy inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia oraz rozwoju społeczności lokalnych żyjących w sąsiedztwie infrastruktury oraz urządzeń przesyłowych należących do PSE. W ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadziliśmy blisko 3,9 tys. spotkań z mieszkańcami, z czego 850 w 2020 roku. Flagowy projekt edukacyjny PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” ma już ponad 270 beneficjentów. W 2020 roku na realizację projektów społecznych przeznaczyliśmy ok. 4,29 mln zł, a nasze projekty grantowe obejmowały ochronę środowiska, promocję zdrowia, edukację, poprawę jakości życia oraz eliminację nierówności. W ramach akcji „poMOCni w walce z COVID-19” przekazaliśmy darowizny rzeczowe i finansowe o łącznej wartości 1,96 mln zł.

Publikacja, którą macie Państwo przed sobą, powstała zgodne z najlepszymi praktykami rynku. Spełnia międzynarodowe standardy sprawozdawczości oraz została poddana weryfikacji zewnętrznej. W trosce o środowisko i w odpowiedzi na Państwa oczekiwania powstała w wersji cyfrowej. Dla przejrzystości zastosowaliśmy interaktywną formę prezentowania danych.

W imieniu swoim oraz Pracowników PSE życzę Państwu interesującej lektury,
Podpis
Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj