Wpływ na środowisko i działania na rzecz klimatu
Cenimy środowisko naturalne. Inwestycje w rozwój sieci przesyłowej realizujemy z poszanowaniem krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Każda nasza inwestycja elektroenergetyczna spełnia wymagania prawne w zakresie oddziaływania infrastruktury najwyższych napięć na środowisko.

Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym celu nr 13 Działania w dziedzinie klimatu. Projektujemy, budujemy i działamy tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną i redukować ślad węglowy.

Efektywność energetyczna

GRI 103-1 GRI 103-2
Systematycznie prowadzimy działania mające na celu zwiększenie efektywności w zakresie użytkowania energii. Obejmują one podnoszenie efektywności energetycznej w działalności operacyjnej PSE oraz w obszarze utrzymania nieruchomości, a także realizację kampanii na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej naszych pracowników.
W PSE sukcesywnie realizowane są działania takie jak:
  • wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,
  • modernizacja sposobu sterowania instalacjami oraz oświetleniem,
  • wstawienie UPS-a dla serwerowni.
Wszystkie te działania sukcesywnie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej całej organizacji.
Wskaźnik własny
1. Wymiana 300 sztuk opraw typu downlight w siedzibie PSE
W 2020 r. wymieniono 300 szt. opraw typu downlight o mocy 2x26W na nowe oprawy LED-owe typu DN060B LED18S/840 PSU WH o mocy 18W każda.

Celami zadania było zmniejszenie zużycia energii poprzez stosowanie energooszczędnych opraw LED oraz wymiana starych, niedostępnych w sprzedaży opraw na nowe, powszechnie dostępne.

Zakładając średni czas pracy na poziomie 6h dziennie, wymiana opraw przyniosła łącznie 22 MWh oszczędności rocznie.
Wskaźnik własny
2. Wstawienie UPS-a dla serwerowni -217-W oraz zwiększenie liczby łańcuchów baterii w wybranych serwerowniach w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie.
Cel zadania:
  • Wyłączenie zasilania serwerowni z działania wyłącznika przeciwpożarowego.
  • Poprawa bezpieczeństwa zasilania.
  • Wstawienie urządzenia o większej efektywności energetycznej.
W 2021 r. wstawiono UPS-a dla serwerowni -217-W oraz zwiększono liczbę łańcuchów baterii w wybranych serwerowniach w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie. Poza efektami istotnymi dla organizacji w postaci znaczącej poprawy bezpieczeństwa zasilania, zadanie przyniosło efekt znacznego zmniejszenia strat energii elektrycznej. Nowoczesne urządzenie UPS zamontowane obecnie w serwerowni ma inną technologię i znacznie wyższą sprawność przetwarzania energii, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem zapotrzebowania na chłód.

Wzrost sprawności i niższe zapotrzebowanie na chłód przekładają się na oszczędności energii elektrycznej rzędu ok. 15 MWh w skali roku.
Ograniczanie zużycia plastiku
W 2020 r. ograniczone zostały zakupy wody dla pracowników PSE. Pracownicy, którzy pracowali w trybie zdalnym, nie dokonywali zamówień na dostawę wody butelkowanej.
  • Spadek zużycia wody w butelkach plastikowych wyniósł w ciągu roku 38 proc. (w 2019 r. zakupiono 449 208 szt. wody w butelkach plastikowych, a w 2020 r. 275 234 szt.). W przeliczeniu na litry oznacza to 260 460 l wody w 2019 r. oraz 163 129,4 l w 2020 roku.
  • Jednocześnie zakupy wody w butelkach szklanych zmniejszyły się z poziomu 14 572 szt. w roku 2019 do 10 612 szt. w 2020 r., co oznacza w przeliczeniu na litr wody odpowiednio: 4545 litrów w 2019 r. i 1264 litry w 2020 roku. Spadek zużycia wody w butelkach szklanych wyniósł 72 proc.
GRI 302-1 Całkowite zużycie energii w organizacji 2020 2019
MWh GJ MWh GJ
Całkowite zużycie paliw pochodzących ze źródeł nieodnawialnych w Konstancinie-Jeziornie i ZKO:   30 554   34 059
- Benzyna   10 707   14 716
- Olej napędowy   11 395   11 937
- Gaz ziemny   8 452   7 406
Całkowite zużycie ciepła   10 933   13 115
Całkowite zużycie energii elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie i ZKO 10 540,90 37 947 10 889 39 201
Całkowite zużycie energii (całkowite zużycie paliw + całkowite zużycie ciepła + całkowite zużycie energii elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie i ZKO)   79 434   86 375
Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu 1 457 807 5 248 105 1 476 221 5 314 396
Zużycie energii elektrycznej na stacjach elektroenergetycznych 44 355 159 678 44 381 159 772
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej 1 689,4 6 082 1 842 6 631

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj