Model biznesowy i tworzenia wartości
Jako operator systemu przesyłowego i strategiczna spółka polskiego sektora energetycznego odpowiadamy za dostawy energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Zadanie to realizujemy poprzez sprawne zarządzanie pracą systemu elektroenergetycznego.

Aktywnie uczestniczymy w transformacji rynku energii. Jesteśmy zaangażowani w proces synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Budujemy wartość PSE w oparciu o kapitały: finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny i naturalny.
Model biznesowy i tworzenia wartości

Model biznesowy

Kluczowe liczby

Rynek

100 %

bezawaryjnego funkcjonowania rynku bilansującego

127

uczestników rynku bilansującego

27

umów (DSR) o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

55

umów mocowych zawartych w wyniku aukcji głównej na rynku mocy

54

umowy mocowe zawarte w wyniku aukcji dodatkowych na rynku mocy
Infrastruktura i inwestycje

1,1 mld zł

nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku

1,5 mld zł

wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych na majątek
Ludzie i relacje

100 %

pracowników objętych systemem motywacji płacowej

1 840

szkoleń dla pracowników PSE

863 462 tys. zł

łączna wartość udzielonych zamówień u kontrahentów

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są jedynym operatorem systemu przesyłowego (OSP) na terytorium Polski. Jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa o znaczeniu kluczowym dla bezpieczeństwa państwa, odpowiadająca za niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. PSE zapewniają stabilną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), będącego częścią wspólnego systemu europejskiego.
Spółka zarządza ponad 15 tys. km linii najwyższych napięć oraz 109 stacjami elektroenergetycznymi. Infrastruktura sieciowa PSE posadowiona jest na nieruchomościach o łącznej powierzchni 8.177.683,50 m2.
Zasady działania operatora w Polsce
Podstawowe obowiązki OSP zostały wymienione w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, które określają zarówno stawiane przed PSE zadania i sposób ich finansowania, jak i obowiązujące standardy techniczne oraz kryteria niezawodności.
Koszty realizacji naszych zadań są kosztami regulowanymi, pokrywanymi z opłat przesyłowych wnoszonych przez użytkowników systemu przesyłowego zgodnie z taryfą zatwierdzaną przez Prezesa URE. Jako operator realizujemy zadania, korzystając ze środków technicznych podmiotów przyłączonych do systemu przesyłowego. Podmioty te zobowiązane są do ich udostępnienia na mocy obowiązujących przepisów lub odpowiednich umów cywilnoprawnych.
Świadczymy usługi na rzecz:
  • przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną,
  • operatorów elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego (OSD),
  • odbiorców końcowych przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj